Giỏ hàng:
  • Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Trang: 1 2 >    Hiển thị 1 - 21 của 31
Tất cả các chuyên mục
Máy huyết học HEMIX 5
Máy phân tích Laser 05 thành phần Bạch Cầu - 26 Thông số đo ...
Celldyn 3200
Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số - 05 thành phần bạch cầu CD3200 ...
Celldyn 3700
Máy xét nghiệm huyết học 22 thông số 05 thành phần bạch cầu CD3700 ...
KX-21
Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số 03 thành phần bạch cầu KX-21 ...
Celltac Alpha
Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số 03 thành phần bạch cầu Celltac alpha ...
Swelab Alpha Basic 20
Máy xét nghiệm huyết học tự động 20 thông số - ưu điểm chạy máu nhi ...
EMP-168
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Emperor - 168 ...
AVL 9180
Máy xét nghiệm điện giải đồ AVL 9180(Na/K/Cl,Ca,Li) ...
DUS R-720
Máy xét nghiệm nước tiểu 720 Test/giờ DUS R720 ...
Clinitek Status
Máy xét nghiệm nước tiểu 60 test/giờ Clinitek Status ...
Easylyte Na.K.Cl
Máy xét nghiệm điện giải đồ Medica - Na/K/Cl ...
Olympus AU 400
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Olympus AU 400 ...
Thuốc thử sinh hóa Chema
Thuốc thử sinh hóa Chema-Italy ...
DUS 300
Máy xét nghiệm nước tiểu Hàn Quốc DUS-300 ...
Evolution 3000
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Evolution 3000 ...
Olympus AU600
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Olympus AU600 ...
Olympus AU640
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Olympus AU640 ...
Olympus AU680
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Olympus AU680 ...
Olympus AU2700
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Olympus AU2700 ...
Prolyte Na/K/CL.Li
Máy xét nghiệm điện giải đồ Prolyte Na/K/Cl.Li ...
Easylyte Calcium Na/K/Ca/PH
Máy xét nghiệm điện giải đồ Easylyte Calcium Na/K/Ca/PH ...
Trang: 1 2 >    Hiển thị 1 - 21 của 31
Hỗ trợ trực tuyến
hỗ trợ bán hàng:
0983 223 233 - 0839704949- 0839778469 -0839778466
FAX : 08 39 704848
Kỹ sư Loa - 0918 186 294
hỗ trợ trang web
 
Chuyên mục
 
Tìm kiếm
 
Hàng đầu
Máy huyết học HEMIX 5
Máy phân tích Laser 05 ...