Giỏ hàng:
  • Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Trang: < 1 2     Hiển thị 22 - 31 của 31
Tất cả các chuyên mục
Celldyn Ruby
Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số 05 thành phần bạch cầu Celldyn Ruby ...
Celldyn Sapphire
Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số 05 thành phần bạch cầu Celldyn Sapphire ...
Smartlyte Na/K/Ca.Cl.Li
Máy xét nghiệm điện giải đồ Smartlyte Na/K/Ca.Cl.Li ...
AVL 9140
Máy xét nghiệm điện giải đồ 03 thông số AVL 9140 Na/K/Ca.Cl.Li ...
Thuốc thử Huyết Học SFRI sản xuất
Reagent Hematology ...
ELECTROLYTE SFRI 5000 (Na/K/Cl/Ca/PH)
Máy điện giải đồ ...
BSI 3000
Máy sinh hóa bán tự động ...
H18 LIGHT
Máy huyết học H18 LIGHT ...
Chemistry Reagent
Thuốc thử sinh hóa SPINREACT ...
ELISA REAGENT + RAPID TEST
Thuốc thử Elisa và Test nhanh ...
Trang: < 1 2     Hiển thị 22 - 31 của 31
Hỗ trợ trực tuyến
hỗ trợ bán hàng:
0983 223 233 - 0839704949- 0839778469 -0839778466
FAX : 08 39 704848
Kỹ sư Loa - 0918 186 294
hỗ trợ trang web
 
Chuyên mục
 
Tìm kiếm
 
Hàng đầu
Máy huyết học HEMIX 5
Máy phân tích Laser 05 ...