Giỏ hàng:
  • Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Trang: < 1 2     Hiển thị 22 - 36 của 36
Tất cả các chuyên mục
Evolution 3000
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Evolution 3000 ...
Hitachi 911
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hitachi 911 ...
Hitachi 717
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hitachi 717 ...
Hitachi 904
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hitachi 904 ...
Olympus AU600
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Olympus AU600 ...
Olympus AU640
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Olympus AU640 ...
Olympus AU680
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Olympus AU680 ...
Olympus AU2700
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Olympus AU2700 ...
Hitachi 902
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hitachi 902 ...
Prolyte Na/K/CL.Li
Máy xét nghiệm điện giải đồ Prolyte Na/K/Cl.Li ...
Easylyte Calcium Na/K/Ca/PH
Máy xét nghiệm điện giải đồ Easylyte Calcium Na/K/Ca/PH ...
Celldyn Ruby
Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số 05 thành phần bạch cầu Celldyn Ruby ...
Celldyn Sapphire
Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số 05 thành phần bạch cầu Celldyn Sapphire ...
Smartlyte Na/K/Ca.Cl.Li
Máy xét nghiệm điện giải đồ Smartlyte Na/K/Ca.Cl.Li ...
AVL 9140
Máy xét nghiệm điện giải đồ 03 thông số AVL 9140 Na/K/Ca.Cl.Li ...
Trang: < 1 2     Hiển thị 22 - 36 của 36
Hỗ trợ trực tuyến
hỗ trợ bán hàng:
0983 223 233 - 0839 934 439
FAX : 08 38 464 648
Kỹ sư Loa - 0918 186 294
hỗ trợ trang web
 
Chuyên mục
 
Tìm kiếm